به دوره یوگای کندالینی خوش آمدید با تماشای ویدئو زیر میتوانید به نحوه برگزاری و اجرای این دوره توسط مهربانو طاهره حدائقی پی ببرید